x 
Корзина

 • Корзина пуста
Нет в наличии.
 • nc_mt22a_15
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_01
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_02
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_03
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_04
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_05
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_06
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_07
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_08
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_09
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_10
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_11
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_12
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_14
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • nc_mt22a_16
  Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_15
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_01
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_02
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_03
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_04
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_05
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_06
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_07
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_08
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_09
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_10
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_11
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_12
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_14
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
  • nc_mt22a_16
   Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A
 • Фонарик карманный Nitecore MT22A

Фонарик карманный NiteCore MT22A

Артикул:NC_MT22A

 • Максимальная яркость фонаря: 260 люмен ANSI;
 • Светодиод CREE XP-G2 (S3);
 • Время работы: 260 лм. — 2 час 15 минут / 45 лм. — 18 часов / 1 лм. — 180 часов;
 • Дальность: 98 метров;
 • Элементы питания: 2 батарейки AA или два аккумулятора 4HCCE (Зарядные устройства и элементы питания в комплект не входят);
 • Цифровое управление уровнем яркостью и стробоскопом;
 • Удобная торцевая кнопка позволяет легко переключать режимы работы фонаря;
 • Закаленное стекло имеет просветляющее антибликовое покрытие, что дает на выходе 99% света;
 • Корпус фонаря изготовлен из легкого поликарбоната, и снабжен алюминиевым радиадором;
 • Водонепроницаемый корпус стандарта IPX-8 позволяет использовать фонарь во влажном климате и под дождем;
 • Размеры фонаря: длина — 80,9 мм., ширина — 40,7 мм., толщина — 21 мм. Вес: 49 г (без батареи).;

Доступно 3 цвета, о наличии цвета уточняйте у менеджера!
Гарантия: 1 год.
Комплектация EDC фонаря: Фонарь с интегрированной клипсой NiteCore МТ22A, шнурок на руку, запасное уплотнительное кольцо, руководство пользователя, гарантийный талон, Упаковка — Картонная коробка.
Страна производитель: КНР (Китай)

0,00
Array
 • Предоплата картой — 0% коммисии
 • Перевод на карту СберБанка — от 0%
 • Безналичный перевод — Возможна коммисия
 • Наличными курьеру — Только по Москве
 • Подробнее об оплате
Производитель : NiteCore
 
 • Фонарь NiteCore MT22A — это новинка 2017 года, карманный фонарик с интегрированной клипсой, работающий от повсеместно распространенных "пальчиковых" батареек (АА), и пальчиковых аккумуляторов !

  Новый фонарь НайтКор MT22A прежде всего имеет небольшие размеры фонаря на каждый день и прекрасно подходит для туристов и рыбаков. При разработке MT22A, компания НитеКоре стремилась создать простой и удобный интерфейс, в практичном и технологичном корпусе изделия. Представленный фонарь размещен в компактном и, в тоже время, очень прочном корпусе из полимерных материалов, его габаритные размеры и форма очень удобны для карманного использования. На одной его из боковых поверхностей расположилась стальная клипса имеющая уникальное и очень прочное покрытие из титана. Клипса крепится к корпусу двумя винтами.

  Несмотря на небольшие габариты, фонарь Найт Кор MT22A обладает достаточным световым потоком, этого удалось достичь благодаря применению в алюминиевом отражателе новейшего светодиода Cree XP-G2 S3, он закрыт минеральным, закаленным, ударопрочным стеклом с антибликовым покрытием. Для того чтобы NiteCore MT22A не перегревался его передняя часть, на которой размещен светодиод и отражатель, выполнена из алюминиевого сплава сделанного по технологии литья при высоком давлении, позволяющем получить изделие с отличным отводом тепла. Это позволяет фонарю MT22A светить холодным белым светом на дистанцию равную 98 метрам, что является достойным показателем для фонариков работающих от широко распространенные и всем доступных элементов питания типоразмера АА.

  На торце изделия, ближе к хвостовой части установлена кнопка управления, она отвечает за включение-выключение фонаря НитеКореMT22A (полное нажатие) и за смену режимов яркости (полунажатие).

  Спецификация фонаря NiteCore MT22A
  Режим Максимальный Средний

  Минимальный

  Световой поток 260 лм 45 лм 1 лм
  Время работы 2 ч. 15 мин. 18 ч. 180 ч.
  Beam DistanceДистанция освещения 98 метров
  Beam IntensityОсвещенность в центре пятна 2,400 лк
  Impact Resistance Ударопрочность 1,5 метра
  WaterproofВлагостойкость IPX 8 (погружение под воду не более 2-х метров на 30 мин)
  Световой поток измерен по международному стандарту ANSI/NEMA FL1-2009. По этому стандарту световой поток измеряется непосредственно на выходе из фонаря, с учетом потерь на отражателе и стекле. ANSI-люмены - это «честные» люмены, которые реально излучает фонарь.
  
  Измерения произведены с использованием аккумулятора Ni-MH 2500 мАч, в помещении с температурой менее 25° по Цельсию, в безветренных лабораторных условиях. Данные могут изменяться в зависимости от условия окружающей температуры среды.
  Элементы питания рекомендуемые для фонаря NiteCore MT22A
  Тип Размеры Номин. напряжение Использование
  Батареи (Alkaline, Lithium) AA 1,5V Штатно
  Аккумуляторы (Ni-MH) АA 1,2V Рекомендуется
  Аккумуляторы (Li-ion) 14500 3,7V ЗАПРЕЩЕНО χ
  Аккумуляторы (FeLiP04) 14500 3,2V ЗАПРЕЩЕНО

  χ

 • Рецензии

  Еще нет отзывов об этом товаре.
 • Сопутствующие товары


  150,00
  Array
  Цена / кг:
  Описание товара


  2900,00
  Array
  Цена / кг:
  Описание товара

 • Товары производителя nitecore
  nitecore
 • Товары производителя fenix
  fenix
 • Товары производителя eagletac
  eagletac
 • Товары производителя olight
  olight
 • Товары производителя sunree
  sunree
 • Товары производителя Яркий-Луч
  Яркий-Луч
 • Товары производителя xtar
  xtar
 • Товары производителя soshine
  soshine
 • Товары производителя robiton
  robiton
 • Товары производителя duracell
  duracell
 • Товары производителя varta
  varta
 • Товары производителя energizer
  energizer
 • Товары производителя ansmann
  ansmann
 • Товары производителя Суперфонарик
  Суперфонарик
 • Товары производителя panasonic
  panasonic
 • Товары производителя kiwidition
  kiwidition
 • Товары производителя Polarion
  Polarion